Wettelijk minimumloon januari 2024

Elk jaar wordt het minimumloon op 1 januari en 1 juli aangepast aan de hand van de gemiddelde contractontwikkelingen. Op 1 januari 2024 wordt het wettelijk minimumuurloon ingevoerd. Dat is het brutominimumloon per uur. Vanaf 2024 verdwijnen de vaste minimum maand-, week- en daglonen.

Minimumloon per uur voor alle werknemers

De invoering van het wettelijk minimumuurloon betekent dat er geen wettelijk voorgeschreven minimum dag-, week- en maandlonen meer zijn. Daarvoor in de plaats komt één uniform minimumuurloon, waar alle werknemers in Nederland recht op hebben. Nu is het nog zo dat minimumloonverdieners die 40 uur werken een lager uurloon hebben dan mensen die 36 uur werken. Aan die ongelijkheid komt een einde.

Vanaf 1 januari 2024 is de werkgever volgens de wet verplicht om werknemers per uur minimaal het minimumuurloon te betalen. Er geldt altijd 1 vast minimumuurloon voor alle werknemers van 21 jaar en ouder. Voor werknemers onder 21 jaar gelden vanaf 1 januari 2024 vaste minimumjeugdlonen per uur.

Beryl Personeel is als juridisch werkgever verplicht om deze verhoging en wijziging door te voeren voor alle medewerkers die onder deze regeling vallen. Voor zowel onze klanten als medewerkers die dit betreft, is dit een belangrijke wijziging.

 

Tabel: minimumloon per uur naar leeftijd (brutobedragen per 1 januari 2024)
LeeftijdPer uur
21 jaar en ouder€ 13,27
20 jaar€ 10,62
19 jaar€ 7,96
18 jaar€ 6,64
17 jaar€ 5,24
16 jaar€ 4,58
15 jaar€ 3,98

 

Lees ook onze andere blogs