skip to Main Content

Welke maatregelen kan je als werkgever treffen voor je werknemers tijdens deze hittegolf?

Het RIVM en het KNMI hebben voor bijna heel het land het hitteplan ingesteld. Ook is er code oranje afgegeven. Niet voor niets, want we krijgen te maken met temperaturen van boven de 35 graden. Tot wanneer is werken tijdens extreme warmte verantwoord? En welke maatregelen kunnen werkgevers treffen voor werknemers tijdens de hittegolf?

Het RIVM raadt iedereen aan om tijdens de dagen dat het hitteplan van kracht is voldoende te drinken, luchtige kleding te dragen, zoveel mogelijk in de schaduw te blijven, invallend zonlicht te vermijden en inspanningen tot een minimum te beperken.

Het is moeilijk aan te geven wanneer het echt té warm is op een werkplek. Simpelweg omdat daar wettelijk geen specifieke temperaturen voor gelden. Op kantoren zonder airco en bouwplaatsen is werken bij temperaturen boven de 30 graden uiteraard allesbehalve aangenaam. Werkgevers dienen er volgens het Arbobesluit voor te zorgen dat de temperatuur op de werkplek niet nadelig mag zijn voor de werknemer. Wanneer er op kantoor sprake is van werkplekken waar de warmte moeilijk of niet te beperken is, behoort de invoering van een tropenrooster met aangepaste werktijden en extra pauzes tot de mogelijkheden. Is een werknemer van mening dat zijn baas niet voldoende onderneemt om eventuele gezondheidsschade te voorkomen, kan hij of zij een klacht indienen bij de inspectie SZW.

Is er sprake van extreme warmte, moet je je als werkgever op de eerste plaats afvragen of het werken in die hitte echt noodzakelijk is. Mocht dat het geval zijn, bijvoorbeeld door onverbiddelijke deadlines of het mogelijke ontstaan van (financiële) schade, zou de werkgever moeten nagaan of het mogelijk is om de duur van de werkzaamheden in te korten. Wellicht kan de werknemer tijdens de hitte thuiswerken? Of is er een optie om tijdens de hitte, korte broeken dagen te introduceren? De werkgever moet er tevens voor zorgen dat werknemers klussen in de extreme warmte kunnen afwisselen met opdrachten in een koelere omgeving. Ook doet de werkgever er goed aan zijn medewerkers met enige regelmaat van koude dranken (of een ijsje) te voorzien. Voor werkzaamheden in de buitenlucht geldt dat hij bovendien persoonlijke beschermingsmiddelen als zonnebrandcrème en hoofdbescherming moet verschaffen.

Back To Top