skip to Main Content

Voortaan één cao voor alle uitzendkrachten

ABU en NBBU hebben vanaf 30 december 2019 nieuwe en volledig geharmoniseerde cao’s voor alle 850.000 uitzendkrachten/ flexwerkers in Nederland. De cao is het resultaat van overleg tussen de vakbonden en de brancheorganisaties NBBU en ABU. Het conceptakkoord tussen de onderhandelende partijen wordt nu aan de leden voorgelegd. Wanneer het akkoord wordt goedgekeurd, is er sprake van de grootste cao-herziening in de branche van de afgelopen 25 jaar.

Momenteel werken ABU en NBBU ieder nog met een eigen cao. Volgens FNV en CNV leidde dat links en rechts tot cao-ontduiking. Wanneer de twee overeenkomsten eind dit jaar gelijkgetrokken zijn, wordt het volgens de bonden voor opdrachtgevers moeilijker om onder de collectieve afspraken uit te komen. De nieuwe en sterk vereenvoudigde cao zorgt voor een gelijk speelveld en verbetering van de rechtspositie van de uitzendkrachten. Daarnaast krijgen ze meer werkzekerheid en begeleiding om duurzaam inzetbaar te blijven.

De grootste verandering in de vernieuwde cao is dat de dag- en weekcontracten niet meer mogelijk zijn. Ook is beloning verbeterd bij fysiek zwaar en/of onregelmatig werk en een vergoeding van reisuren als dit ook in de cao van de opdrachtgever staat.

“Gelijkluidende cao’s bieden duidelijkheid voor uitzendkrachten, uitzendondernemingen en opdrachtgevers. Hiermee investeren we in de kwaliteit van uitzenden, maken we werk van goed werkgeverschap en zorgen we voor een sterke vereenvoudiging. We vinden het belangrijk dat dit samen met de vakbonden is gelukt” zegt Jurriën Koops, directeur ABU.

Binnenkort gaan de onderhandelaars wederom aan tafel. Dan worden de mogelijkheden voor een nieuwe pensioenregeling besproken.

Back To Top