skip to Main Content

Minimumloon voor 21-jarigen fors gestegen

Aflopen 1 juli was een feestdag voor 21-jarigen werknemers. Door de verlaging van de leeftijdgrens in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag gaan zij er sinds 1 juli maar liefst € 510,69 bruto per maand op voorruit.

Het feit dat de 21-jarigen er zo fors op voorruit zijn gegaan (en nu hetzelfde bedrag verdienen zoals het minimumloon voor volwassenen), is het gevolg van een kabinetsbesluit uit 2016. Toenmalig minister Lodewijk Asscher besloot, na acties van de vakbonden en jeugdorganisaties, het jeugdloon voor jongeren tussen de 21 en 23 jaar stapsgewijs af te schaffen. Voor jongeren onder 21 geldt dus nog wel een minimumjeugdloon dat lager ligt dan het minimumloon voor volwassenen.

Het minimumloon voor volwassenen van 21 jaar en ouder ligt vanaf 1 juli op € 1635,60 bruto per maand. Per uur (bij een 40-urige werkweek) komt dit dus neer op een uurloon van € 9,44 bruto.

Werkgevers doen er dus goed aan om de salarissen van hun 21-jarigen te controleren. Ook is het raadzaam de uurlonen van werknemers in de leeftijdscategorie 18 t/m 20 jaar even na te gaan. Ook zijn de minimumlonen vanaf 21 jaar vanaf 1 juli gestegen.

Back To Top