skip to Main Content

Cao loonmutaties oktober 2019

In elke cao worden afspraken gemaakt over (mogelijke) loonmutaties die plaatsvinden gedurende de looptijd van een cao. Deze afspraken kunnen invloed hebben op de beloningen van de medewerkers. Daarom publiceren wij elke maand een overzicht van de loonmutaties, die ingaan per de eerst volgende kalendermaand, op onze website.

Heb je vragen over de (mogelijke) wijziging in de cao die bij jullie van toepassing is, of als deze wijziging van toepassing is voor een medewerker die aan het werk is, stuur dan een mail naar info@berylpersoneel.nl

 

Wijzigingen cao oktober 2019

Cao:                                                                                                Wijziging:

Geestelijke gezondheidszorg 3% salarisverhoging
Gemeenten 3,25% salarisverhoging + eenmalige uitkering van €750 bruto voor werknemers die op 28 juni 2019 in dienst zijn
Houtverwerkende industrie 1,5% salarisverhoging
Mode-, interieur-, tapijt en textielindustrie (MITT) 0,7% eenmalige compensatie werkgeversdeel RAM- premie
Recreatie 1% salarisverhoging

 

Back To Top