skip to Main Content

Cao loonmutaties november 2019

In elke cao worden afspraken gemaakt over (mogelijke) loonmutaties die plaatsvinden gedurende de looptijd van een cao. Deze afspraken kunnen invloed hebben op de beloningen van de medewerkers. Daarom publiceren wij elke maand een overzicht van de loonmutaties, die ingaan per de eerst volgende kalendermaand, op onze website.

Heb je vragen over de (mogelijke) wijziging in de cao die bij jullie van toepassing is, of als deze wijziging van toepassing is voor een medewerker die aan het werk is, stuur dan een mail naar info@berylpersoneel.nl

 

Wijzigingen cao november 2019

Cao:                                                                                                Wijziging:

Grafimedia 1% bruto jaarlijkse eenmalige uitkering
Banden en wielen 2% salarisverhoging
Contractcatering 0,5 procent eenmalige uitkering voor alle medewerkers
Huisarts in dienst bij huisarts 1,75% eindejaarsuitkering
Universitaire medische centra (UMC) Eindejaarsuitkering (grondslag salaris december 2019 t/m november 2020)
Back To Top