skip to Main Content

Cao loonmutaties juni 2019

In elke cao worden afspraken gemaakt over (mogelijke) loonmutaties die plaatsvinden gedurende de looptijd van een cao. Deze afspraken kunnen invloed hebben op de beloningen van de medewerkers. Daarom publiceren wij elke maand een overzicht van de loonmutaties, die ingaan per de eerst volgende kalendermaand, op onze website.

Heb je vragen over de (mogelijke) wijziging in de cao die bij jullie van toepassing is, of als deze wijziging van toepassing is voor een medewerker die aan het werk is, stuur dan een mail naar info@berylpersoneel.nl

 

Wijzigingen cao juni 2019

Cao:                                                                                                Wijziging:

Graanbewerkende en graanverwerkende industrie 2,5% salarisverhoging
Grafimedia 1% salarisverhoging
Onderwijs, Beroepsonderwijs & volwasseneducatie 2,3% salarisverhoging
Onderwijs, hoger beroep 400 euro eenmalige uitkering (deeltijd naar rato)
Onderwijs, voortgezet 2,15% salarisverhoging
Back To Top