skip to Main Content

Cao loonmutaties februari 2020

In elke cao worden afspraken gemaakt over (mogelijke) loonmutaties die plaatsvinden gedurende de looptijd van een cao. Deze afspraken kunnen invloed hebben op de beloningen van de medewerkers. Daarom publiceren wij elke maand een overzicht van de loonmutaties, die ingaan per de eerst volgende kalendermaand, op onze website.

Heb je vragen over de (mogelijke) wijziging in de cao die bij jullie van toepassing is, of als deze wijziging van toepassing is voor een medewerker die aan het werk is, stuur dan een mail naar info@berylpersoneel.nl

 

Wijzigingen cao februari 2020

Cao:                                                                                                Wijziging:

Doe het zelf branche 0,5% salarisverhoging
Grafimedia € 680 bruto verhoging van het jaarsalaris (op basis van 36 uren per week, anders naar rato)
Motorvoertuigenbedrijf en tweewielerbedrijf bruto € 83 salarisverhoging
Onderwijs, primair eenmalige uitkering ter hoogte van 33% van het bruto maandsalaris van januari 2020
Retail Non Food eenmalige uitkering van 0,75 procent voor bovenschalige medewerkers
Tankstation € 70 bruto salarisverhoging
Vleeswarenindustrie 2% salarisverhoging
Back To Top