skip to Main Content

Cao loonmutaties december 2019

In elke cao worden afspraken gemaakt over (mogelijke) loonmutaties die plaatsvinden gedurende de looptijd van een cao. Deze afspraken kunnen invloed hebben op de beloningen van de medewerkers. Daarom publiceren wij elke maand een overzicht van de loonmutaties, die ingaan per de eerst volgende kalendermaand, op onze website.

Heb je vragen over de (mogelijke) wijziging in de cao die bij jullie van toepassing is, of als deze wijziging van toepassing is voor een medewerker die aan het werk is, stuur dan een mail naar info@berylpersoneel.nl

 

Wijzigingen cao december 2019

Cao:                                                                                                Wijziging:

Grondstoffen Energie en omgeving 3,25% eindejaarsuitkering
Banden en wielen 175 euro eenmalige uitkering
Huisartsenzorg 6% eindejaarsuitkering
Jeugdzorg 8,3% eindejaarsuitkering
Metaal en Techniek 3,5% salarisverhoging
Multimodaal vervoer 5,75% eindejaarsuitkering
Nederlandse Universiteiten 8,3% eindejaarsuitkering
Hoger beroepsonderwijs 8,3% eindejaarsuitkering
Papierindustrie 8,33% eindejaarsuitkering
Pluimveeverwerkende industrie 0,65% eindejaarsuitkering
Politie 8,33% eindejaarsuitkering
Schoonmaak- en glazenwassersbedrijf 2,85% eindejaarsuitkering
Sociale werkvoorziening 3,75% eindejaarsuitkering
Vleeswarenindustrie 2,5% eindejaarsuitkering
Waterbouw 3,5% eindejaarsuitkering
Zuivelindustrie 3,5% eindejaarsuitkering
Back To Top