skip to Main Content

Wettelijk minimumloon per januari 2019

Elk jaar wordt het minimumloon op 1 januari en 1 juli aangepast aan de hand van de gemiddelde contractontwikkelingen. De brutobedragen van het wettelijk minimumloon stijgen per 1 januari 2019 met 1,34%.

Beryl Personeel is als juridisch werkgever verplicht om deze verhoging door te voeren voor alle medewerkers die onder deze regeling vallen. Voor zowel onze klanten als medewerkers die dit betreft, is dit een belangrijke wijziging.

Bedragen (bruto) minimumloon per januari 2019: (zie afbeelding)

Back To Top