skip to Main Content

Beryl werkt samen met opdrachtgevers en Gemeenten om werknemers met een Wajong status te verlonen.

Wajong staat voor Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten. De wet staat dus voor medewerkers die een afstand hebben op de arbeidsmarkt. Het kan bijvoorbeeld gaan om jongeren met weinig scholing vanwege leerproblemen of een verstandelijke beperking. Maar ook om hoogopgeleiden met een vorm van autisme. Of jongeren die doof of blind zijn. Anderen zitten weer in een rolstoel vanwege een lichamelijke beperking.

Het aannemen van een Wajong medewerker is niet alleen goed vanwege het feit dat iedereen een plek verdiend op de arbeidsmarkt en ook deze groep mensen graag aan de slag wil, het kan fiscaal gezien ook aantrekkelijk zijn om een Wajong medewerker aan te nemen. Via het UWV kan je in aanmerking komen voor een proefplaatsing, no-riskpolis (indien medewerker ziek is, betaald het UWV een groot gedeelte van de ziekte), loonkostenvoordeel, loonkostensubsidie, loondispensatie en een jobcoach.

Beryl Personeel werkt al enige jaren samen met diverse gemeenten om medewerkers met een Wajong status aan het werk te krijgen. Wij als Beryl Personeel zijn bekend met de administratie die komt kijken met het plaatsen van een Wajonger en regelen onder andere de ziekmeldingen, de loondispensatie, de eventuele Darius loonwaardemeting en de verschillende subsidies/ loonkostenvoordelen. Tevens kan de medewerker bij Beryl Personeel in dienst treden zodat de opdrachtgever op administratief vlak volledig ontzorgd wordt. Zekers als een dergelijke inzet boventallig wordt gedaan kan het onderbrengen bij Beryl een uitkomst zijn.

Wil jij ook werknemers met een arbeidsbeperking aannemen? Denk dan eens aan Wajongers. Benieuwd naar wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen? Neem dan gerust contact met ons op.

Back To Top